Til startsidaOpplasta for kryssing av Lågen, 1960


Kryssing av Lågen anno 1960


Opplasting for fjellsending


Sauhundtrening på Lesja


Sau på vårbeite i bygda


Vår på sæterkvea


Sau i vest Rondane


Sau i Lesjafjellet


Sau i Lesjafjellet


Storfè på veg til fjellbeite


Storfèet vil også til fjells


Storfè i høgfjellet    Laget av evisio.no