Til startsida
Organisasjon Gardbruk Pelssau Produksjonskrav Dokumentasjon Merkebeskyttelse

Høgfjellslam SA har sidan oppstarten arbeid med å samle nødvendig dokumentasjon til søknad til KSL-Matmerk for å etablere lovmessig beskytta geografisk opprinnelsesbetegnelse for ”Høgfjellslam frå Nord-Gudbrandsdal”.

Søknaden til KSL-Matmerk vart innsendt i desember 2009 og er til handsaming der. 13.februar 2012 vart søknaden om merkebeskytting lagt ut for høyring. Høyringsfristen var sett til 13.mai 2012.

Den 12. 10.12 fekk Høgfjellslam fra Nord Gudbrandsdal overlevert Geografisk beskytta betegnelse.

Overrekkelsen er eit faktum. Som medlem i Høgfjellslam fra Nord Gudbrandsdal kan vi no skilta med  "Sangt Olavs Ordnen" innanfor kvalitetsslakt. Sjå linken under her.    Laget av evisio.no