Til startsida
Organisasjon Gardbruk Pelssau Produksjonskrav Dokumentasjon Merkebeskyttelse

Pelssau


Norsk pelssau er ein norsk rase av landrasetypen som vart formelt godkjent så seint som i 1968. Rasen oppstod ved at svensk Gotlandsfår vart kryssa med den "gråblå" varianten av gammalnorsk spælsau. Det har fleire gonger vorte importert sæd frå Sverige, seinast hausten 2010

Eksteriørmessig er pelssauen meir høgbeint enn spælsauen, og den har betre kjøttfylde. Ullfellen skal væra einsfarga grå med god glans og god lokk. Formålet er pelsskinnproduksjon.
Kjøttet skil seg også frå vanleg kvit sau/lam. Feitet er å finna som marmorering i kjøttstrukturen.


    Laget av evisio.no