Til startsida
"Som forventet ut fra beiteforholdene (se rapport fra Institutt for Skog og Landskap) produserer medlemmene i Høgfjellslam BA (heretter kalt ”Høgfjellslam”) store og fine lam. Oppland er et av de beste sauefylkene våre, men Høgfjellslam ligger som vi ser signifikant over fylkessnittet i vekter for lam (figuren over)."

Fagrapport frå Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (PDF, 0,07 mb)


"Det som umiddelbart fell ein inn som sermerkje for beiteområdet for Høgfjellslam er høgdetilhøva. I og med at ein her har dei høgaste fjella i landet og det er her vegetasjonssonene går høgast, er det naturleg at ein her også finn vilkår for utmarksbeiting høgare enn andre stadar."

Fagrapport frå Norsk inst. for skog og landskap (PDF, 1,16 mb)


    Laget av evisio.no