Til startsida
Forbrukarane blir meir og meir opptekne av å kunne veta kor maten kjem frå.
Innføring av elektroniske merker på dyra frå 2008, gjer at det er sikrare å kunne finne attende til kvar kjøttet kjem frå.
Det blir arbeid med å vidareutvikle dette systemet slik at eit nummer på kvar einskild pakning i butikken kan fortelja kva område kjøttet er produsert i.

Ein må da bruke internett som søkeplass. Ein "link" vil verta tilgjengeleg her på sida når dette er ferdig utvikla.    Laget av evisio.no